ห้องปฏิบัติการ

        ห้องปฏิบัติการตรวจเกี่ยวกับการทำงานของทางเดินอาหารมีความพร้อมทางด้านเครื่องมือตรวจที่ทันสมัยเพื่อให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีอาการและความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคกรดไหลย้อน โรคท้องผูก กลั้นอุจจาระไม่ได้ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อการวินิจฉัยโรคที่แน่นอนและเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย  โดยทางห้องปฏิบัติการ สามารถให้บริการตรวจต่างๆได้ดังนี้
 
   
 
 • การตรวจเกี่ยวกับการทำงานของทางเดินอาหาร
 • Esophageal manometry
 • 24 hours esophageal pH monitoring
 • Anorectal manometry
 • Antroduodenal manometry
 • Electrogastrography
 • Hydrogen breath test
 • Colonic transit study
 • Balloon expulsion test
 •  
     
     
     
     
   
     
    กลับหน้าหลัก