วันที่ 25 กันยายน 2563      
คำแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการตรวจการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารหรือสำไส้เล็ก (antroduodenal manometry)
     การตรวจการทำงานของกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็ก เป็นการตรวจความผิดปกติของการทำงานเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาทของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก ระหว่างช่วงอดอาหาร หลังอาหาร และช่วงนอนหลับ ซึ่งจะทำการส่งตรวจในผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยการทำงานของระบบทางเดินอาหารผิดปกติที่ยังไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ชัดเจน หรือไม่ตอบสนองต่อการรักษา
อ่านต่อ..
คำแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการตรวจการทำงานของลำไส้ส่วนปลายและกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก (anorectal manomet
     การตรวจการทำงานของลำไส้ส่วนปลายและกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักเป็นการตรวจสำหรับผู้ป่วยท้องผูกหรือมีความผิดปกติของการกลั้นอุจจาระ เพื่อหาความผิดปกติของการทำงานของกล้ามเนื้อที่ควบคุมการขับถ่าย วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหูรูด การรับความรู้สึกของทวารหนัก และการตอบสนองของกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักขณะขมิบก้นหรือเบ่งถ่ายอุจจาระ
อ่านต่อ..
คำแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการตรวจวัดกรดในหลอดอาหาร (Esophageal pH Monitoring)
      การตรวจวัดกรดในหลอดอาหารเป็นการวัดความถี่และระยะเวลาที่กรดในกระเพาะไหลย้อนเข้าสู่หลอดอาหาร เป็นการวินิจฉัยมาตรฐานสำหรับโรคกรดไหลย้อน รวมทั้งประเมินผลของการให้ยารักษาผู้ป่วยกรดไหลย้อนว่าสามารถควบคุมการเกิดกรดไหลย้อนได้เพียงพอหรือไม่ เมื่อไรจะทำการตรวจบ้าง
อ่านต่อ..
คำแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการตรวจการเคลื่อนไหวของหลอดอาหาร(Esophageal manometry)
     การตรวจการเคลื่อนไหวของหลอดอาหารเป็นตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหลอดอาหาร เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำหน้าที่ในการส่งผ่านอาหารและของเหลวจากปากไปสู่กระเพาะอาหาร
อ่านต่อ..
 
  กลับหน้าหลัก