วันที่ 25 กันยายน 2563      
Asian Consensus Report on Functional Dyspepsia
     Hiroto Miwa,1 Uday Chand Ghoshal,2 Kwong Ming Fock,3 Sutep Gonlachanvit,4 Kok-Ann Gwee,5 Tiing-Leong Ang,3 Full-Young Chang,6 Michio Hongo,7 Xiaohua Hou,8 Udom Kachintorn,9 Meiyun Ke,10 Kwok-Hung Lai,11 Kwang Jae Lee,12 Ching-Liang Lu,6 Sanjiv Mahadeva,13 Soichiro Miura,14 Hyojin Park,15 Poong-Lyul Rhee,16 Kentaro Sugano,17 Ratha-korn Vilaichone,18 Benjamin C. Y. Wong19 and Young-Tae Bak,20*
อ่านต่อ..
Asian consensus on irritable bowel syndrome
     Abstract
Background and Aims: Many of the ideas on irritable bowel syndrome (IBS) are derived from studies conducted inWestern societies. Their relevance to Asian societies has not been critically examined. Our objectives were to bring to attention important data from Asian studies, articulate the experience and views of our Asian experts, and provide a relevant guide on this poorly understood condition for doctors and scientists working in Asia.
อ่านต่อ..
Biofeedback therapy
     Dyssynergic defecation เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของภาวะท้องผูกเรื้อรัง โดยพบได้ประมาณหนึ่งในสามของผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังทั้งหมด ความผิดปกตินี้เกิดจากการทำงานไม่ประสานกันของกล้ามเนื้อที่ควบคุมการเบ่งอุจจาระ ทั้งนี้อาจเกิดจากการเกร็งตัวของ external anal sphincter หรือ levator ani ในขณะเบ่งหรือ
อ่านต่อ..
 
  กลับหน้าหลัก