วันที่ 25 กันยายน 2563      
Asu
     
อ่านต่อ..
โรคกรดไหลย้อน
     “โรคกรดไหลย้อน”(Gastroesophageal reflux disease,GERD) เป็นโรคที่เกิดจากการไหลย้อนของกรดในกระเพาะอาหารกลับไปที่หลอดอาหาร ซึ่งโดยปกติร่างกายของเราจะมีการไหลย้อนของกรดในกระเพาะอาหารขึ้นไปในหลอดอาหารอยู่บ้างโดยเฉพาะหลังรับประทานอาหารแต่ผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีปริมาณกรดที่ย้อนมากขึ้นหรือย้อนบ่อยกว่าผู้ที่ไม่เป็นโรค
อ่านต่อ..
คำแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการตรวจการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารหรือสำไส้เล็ก
     การตรวจการทำงานของกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็ก เป็นการตรวจความผิดปกติของการทำงานเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาทของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก ระหว่างช่วงอดอาหาร หลังอาหาร และช่วงนอนหลับ ซึ่งจะทำการส่งตรวจในผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยการทำงานของระบบทางเดินอาหารผิดปกติที่ยังไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ชัดเจน หรือไม่ตอบสนองต่อการรักษา
อ่านต่อ..
คำแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการตรวจการทำงานของลำไส้ส่วนปลายและกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก
     การตรวจการทำงานของลำไส้ส่วนปลายและกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักเป็นการตรวจสำหรับผู้ป่วยท้องผูกหรือมีความผิดปกติของการกลั้นอุจจาระ เพื่อหาความผิดปกติของการทำงานของกล้ามเนื้อที่ควบคุมการขับถ่าย วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหูรูด การรับความรู้สึกของทวารหนัก และการตอบสนองของกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักขณะขมิบก้นหรือเบ่งถ่ายอุจจาระ
อ่านต่อ..
คำแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการตรวจวัดกรดในหลอดอาหาร
      การตรวจวัดกรดในหลอดอาหารเป็นการวัดความถี่และระยะเวลาที่กรดในกระเพาะไหลย้อนเข้าสู่หลอดอาหาร เป็นการวินิจฉัยมาตรฐานสำหรับโรคกรดไหลย้อน รวมทั้งประเมินผลของการให้ยารักษาผู้ป่วยกรดไหลย้อนว่าสามารถควบคุมการเกิดกรดไหลย้อนได้เพียงพอหรือไม่ เมื่อไรจะทำการตรวจบ้าง
อ่านต่อ..
คำแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการตรวจการเคลื่อนไหวของหลอดอาหาร
     การตรวจการเคลื่อนไหวของหลอดอาหารเป็นตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหลอดอาหาร เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำหน้าที่ในการส่งผ่านอาหารและของเหลวจากปากไปสู่กระเพาะอาหาร
อ่านต่อ..
 
  กลับหน้าหลัก