ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์
หัวหน้าหน่วย
 
        หน่วยปฏิบัติการวิจัยและเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่อาคารประสิทธิ์-ตุ๊ พร้อมพันธุ์ ชั้น 3

โทรศัพท์ 02-2564265 ต่อ 24; 084-6653624
โทรสาร 02-6524219
 
     
   
     
  กลับหน้าหลัก