สิทธิที่สามารถใช้ได้

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563      

สิทธิที่สามารถใช้ได้

  • ข้าราชการเบิกจ่ายตรง หรือครอบครัวข้าราชการ
  • เจ้าหน้าที่กาชาด หรือครอบครัวเจ้าหน้าที่
  • บัตรทอง 30 บาท ประเภทที่ 1 (ต้องทำการขึ้นคูปองที่ภปร.ชั้นG ก่อน)
  • บัตรทอง 30 บาท ประเภทที่ 2 (ต้องทำการขอใบส่งตัวจากต้นสังกัดก่อนแล้วนำมาขึ้นคูปองที่ ภปร.ชั้น G)
  • บัตรประกันสังคม ประเภทที่ 1 (ต้องทำการขึ้นคูปองที่ภปร.ชั้น G ก่อน)
  • บัตรประกันสังคม ประเภทที่ 2 (ต้องทำการขอใบส่งตัวจากต้นสังกัดก่อนแล้วนำมาขึ้นคูปองที่ ภปร.ชั้นG)
  • เงินสด (ไม่รับบัตรเครดิต)
  • ผู้ป่วยใน