อัตราค่าบริการผู้ป่วย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563      

อัตราค่าบริการผู้ป่วย

ศูนย์ห้องปฏิบัติการตรวจความผิดปกติของการทำงานของระบบทางเดินอาหาร ปี 2554

 

รหัสรพ.

รายการ

ราคา

MD310

Esophageal manometry
ตรวจการเคลื่อนไหวของหลอดอาหาร

2,000

MD311

Anorectal manometry
ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก

2,000

MD312

Anorectal manometry with biofeedback
ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักร่วมกับการฝึกกล้ามเนื้อ

2,000

MD313

Small bowel manometry
ตรวจการเคลื่อนไหวของลำไส้เล็ก

3,500

MD314

Colono transit study
ตรวจการเคลื่อนไหวของลำไส้ใหญ่

600

MD315

24 hour esophageal pH study 1 channel
ตรวจความเป็นกรดของหลอดอาหาร

2,000

MD316

24 hour esophageal pH study 2 channel
ตรวจความเป็นกรดของหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร

2,500

MD317

Sphincter of oddi manometry
ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหูรูดท่อน้ำดี

2,000

MD318

Sphincter of oddi manometry with therapeutic
ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหูรูดท่อน้ำดี ร่วมกับการตัดหูรูดท่อน้ำดี

3,000

MD319

Pneumatic ballon dilation
การขยายหลอดอาหารด้วยลูกโป่ง

3,000

MD320

Botulinum toxin injection
การฉีดยา Botulinum toxin เข้ากล้ามเนื้อหูรูดของทางเดินอาหาร

500

MD321

Bravo Esophageal pH monitoring
การตรวจวัดกรดในหลอดอาหารชนิดไร้สาย

18,000

 

รหัสรพ.

รายการ

ราคา

MD326

การตรวจวัดกรดร่วมกับการไหลย้อนของน้ำย่อยชนิดไม่ใช่กรดในหลอดอาหาร

3,500

MD327

การตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าของกระเพาะอาหาร

4,000

MD328

การตรวจวัดการเคลื่อนไหวของหลอดอาหารชนิดความละเอียดสูง

3,000

MD329

การตรวจการทำงานของทวารหนักชนิดความละเอียดสูง

3,000

MD330

การตรวจวัดการเคลื่อนไหวของลำไส้เล็กตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

4,000

MD331

การตรวจสภาพและการทำงานของทางเดินอาหารด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

8,000

MD332

การตรวจสภาพและการทำงานของทางเดินอาหารด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงร่วมกับเก็บเนื้อเยื่อเพื่อการตรวจ

18,000

MD333

การตรวจสภาพและการทำงานของทางเดินอาหารด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงร่วมกับการให้การรักษา

20,000

MD334

Small bowel function test by hydrogen breath sampling
การตรวจการทำงานของลำไส้เล็กโดยการวัดปริมาณไฮโดรเจนในลมหายใจ

2,000

MD335

Peudendal Nerve Terminal Motor Latency test
การตรวจการทำงานของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก

3,500